Ιερέας της Κοινότητας: Παπαγεώργιος Παπακυριακού τηλ.24352367

Κοινοτικό Συμβούλιο: τηλ. 97875744

Αστυνομία Λευκάρων: τηλ.  24811135

Πυροσβεστική Κοφίνου: τηλ. 24804367